Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic< Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
   
  Hacker-DimY.
  Restart dritaret pa rifillimi pc tuaj
 
 Restart dritaret pa rifillimi pc tuaj
(Restart windows without restarting your pc )
ky punon si me windows xp dhe vista.

Windows vista:
Zgjidhni Start, pastaj rri pezull mbi të drejtën arrow se është në të djathtë të ndryj icon deri në pop-up menu duket se përmban "restart" si është një nga alternativat. Mbajtja e poshtë SHIFT kyçe ndërsa klikuar në
"Restart" zgjedhje.
engl
Windows vista :
Select Start, then hover over the right arrow that is to the right of the padlock icon until the pop-up menu appears that contains “restart” as one of it’s choices. Hold down the SHIFT key while clicking on the
“restart” choice.

Windows xp:
Zgjidhni Start. Zgjidhni "mbyllet ...". Ndryshim ne drop-down combo box nën "Çfarë doni të kompjuterave për të bërë?" Në "Restart". Mbajtja e poshtë SHIFT kyç kur klikoni në "OK" button.
engl
Windows xp :
Select Start. Select “Shut Down…”. Change the drop-down combo box under “What do you want the computer to do?” to “Restart”. Hold down the SHIFT key while clicking on the “OK” button.
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=